Het gaat goed in de vastgoedbranche. Maar veel zaken kunnen sneller, beter en slimmer en de behoefte van de consument voor meer inzicht, sneller zekerheid en meer regie nemen toe. Daarom is Zorgeloos Vastgoed, een initiatief van HDN, Kadaster, KNB en NVM, gestart. Zorgeloos Vastgoed wil via co-creatie komen tot een afsprakenstelsel voor digitale communicatie, waarin informatie bij voorkeur slechts één keer wordt vastgelegd en vervolgens met alle betrokken partijen kan worden gedeeld. De eerste implementatie van het stelsel bevat onder andere een gedigitaliseerde, gedataficeerde koopovereenkomst.

Samenwerken aan het afsprakenstelsel in de vastgoedketen
Zorgeloos Vastgoed ontwikkelt het afsprakenstelsel voor en samen met de markt. Zo is er een Customer Journey onderzoek gedaan, zijn er branchebrede Ronde Tafel sessies gehouden en is er een consultatieronde geweest van de taxonomie (definities) van de koopovereenkomst. Nu nodigen we leveranciers en dienstverleners uit om met ons mee te denken en bespreken we het informatiemodel. Dit model vormt de basis voor de uiteindelijke uitwisselingsspecificaties

U bent als leverancier of dienstverlener van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de informatiesessies. Inschrijven kan middels onderstaand formulier. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een MS Teams-link voor de sessie naar keuze.