Zorgeloos Vastgoed werkt aan een afsprakenstelsel om de digitale communicatie in de vastgoedbranche te verbeteren. Met de woonreis van de consument centraal: van kopen tot wonen, van verbouwen tot verkopen. Want de consument mist nu overzicht, inzicht en ervaart weinig regie over zijn gegevens. Het afsprakenstelsel bouwen we met elkaar: brancheorganisaties, overheid, dienstverleners en softwareleveranciers uit alle delen van de vastgoedketen.

De afgelopen tijd is de basis neergezet. Zo zijn de taxonomie (begrippen en definities) en het informatiemodel van de koopovereenkomst branchebreed besproken en vastgesteld. De eerste usecase is een digitale koopovereenkomst die onder regie van de consument uitgewisseld wordt.

De volgende stap is het afstemmen van de architectuur. Hierin beschrijven we de functionele en technische componenten in samenhang tot elkaar en tot de juridische en organisatorische afspraken. Daarnaast presenteren we interactiediagrammen met de procesflows die men doorloopt om de informatie-uitwisseling tot stand te laten komen en uit te voeren. Ook nu nodigen we de brede vastgoedketen, van dienstverlener tot softwareleverancier en van brancheorganisatie tot overheid, van harte uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. Dit doen we tijdens informatiesessies en de daarop volgende openbare consultatie.

Schrijf je in via onderstaand formulier:

    *Uw gegevens worden enkel verwerkt om u uit te nodigen middels een Teams-link.