Zorgeloos Vastgoed werkt aan een afsprakenstelsel om de digitale communicatie in de vastgoedbranche te verbeteren en onder regie van de consument te plaatsen. De consument krijgt hiermee een actieve rol in de keten, en samen werken we aan overzicht, duidelijkheid en zekerheid onder de hele keten heen.

Consultatie afsprakenstelsel

De afgelopen maanden zijn de taxonomie en het informatiemodel van de digitale koopovereenkomst, en de architectuur voor gegevensuitwisseling onder regie van de consument besproken en geconsulteerd.
De laatste stap is het afstemmen van de organisatorische en juridische afspraken van het stelsel. In de Grondslagen- en Organisatorische laag beschrijven we het juridisch kader, de wijze waarop we omgaan met Regie op Gegevens en wordt de toelating en toezicht op het stelsel beschreven. Wederom nodigen we de brede vastgoedketen, van dienstverlener tot softwareleverancier en van brancheorganisatie tot overheid, van harte uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. Dit doen we tijdens een informatiesessie van circa 1 uur en de daarop volgende openbare consultatie.

Doelgroep

Deze sessie is interessant voor beleidsmedewerkers, productmanagers, productowners en innovatie-medewerkers, maar iedereen met interesse in het onderwerp is van harte welkom.

Schrijf je in via onderstaand formulier:

    *Uw gegevens worden enkel verwerkt om u uit te nodigen middels een Teams-link.