Consultatie architectuur afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed

Inleiding

In het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed zetten we de consument centraal in alle fasen van het wonen, van aankoop tot verkoop en alles wat daarbij komt kijken. Daarin geven we de consument regie over zijn gegevens en werken we met partijen uit de vastgoedsector aan een afsprakenstelsel om door middel van betrouwbare informatievoorziening eerder duidelijkheid en zekerheid te bieden.

Het eerste struikelblok wat we met het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed aanpakken is de koopovereenkomst. Uit analyse blijkt dat dit (papieren) document in een gemiddeld aankoopproces van een woning tot wel zeven maal gekopieerd en verstrekt wordt aan allerlei partijen. Door dit document te ‘dataliseren’ en waar mogelijk op te bouwen uit brondata, zorgen we voor een betere klantbeleving en meer efficiëntie in de werkprocessen van partijen in de keten.

Informatie-uitwisseling onder regie van de consument

Er wordt altijd al veel informatie uitgewisseld bij de aan- en verkoop van een woning, en vrijwel altijd tussen twee partijen. Bijvoorbeeld van verkoper naar makelaar, van Kadaster naar notaris en van koper naar bank. De consument dient bij elk ‘poortje’ veel en vaak dezelfde informatie aan te leveren. Tussen verschillende partijen zijn daarvoor inmiddels initiatieven met bilaterale afspraken en standaarden. Wat ontbreekt is de ‘satéprikker’ door al de ketenschakels heen, zodat wat aan het begin van de keten gebeurt herbruikbaar is voor het vervolg en waardoor de consument inzicht, overzicht en regie krijgt over zijn woonreis.

Met Zorgeloos Vastgoed zetten we daarom een afsprakenstelsel neer, waarin gezamenlijke technisch, functionele, operationele en juridische afspraken zijn vastgelegd die zorgdragen voor betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling tussen consument en dienstverlener.

Openbare consultatie architectuur

De eerste toepassing van het stelsel ziet toe op de koopovereenkomst, die voortaan onder regie van de consument wordt uitgewisseld met dienstverleners in de keten die de gegevens nodig hebben. Denk daarbij aan de financieel adviseur, de bank en de notaris. Partijen die zich aansluiten bij het afsprakenstelsel staan hiermee samen in voor de betrouwbaarheid, veiligheid, zekerheid en interoperabiliteit.

Als onderdeel van het afsprakenstelsel beschrijft de architectuur de functionele en technische componenten in samenhang tot elkaar en tot de juridische en organisatorische afspraken. Daarnaast geeft het middels interactiediagrammen de procesflows weer die men doorloopt om de informatie-uitwisseling tot stand te laten komen en uit te voeren.

Het afsprakenstelsel is een complex samenspel tussen alle betrokkenen in de vastgoedketen, van dienstverlener tot softwareleveranciers en van brancheorganisaties tot aan overheid. Daarom nodigen wij alle betrokkenen uit om kennis te nemen van de architectuur en vragen u uw feedback en suggesties in te dienen. Nadat de consultatie is gesloten wordt alle feedback verwerkt en ontvangt u een terugkoppeling.

U kunt de architectuur raadplegen op onze Confluence. De bijbehorende presentatie kunt u hier downloaden.

U kunt voor het indienen van uw reactie gebruik maken van onderstaand werkbestand. Vult u dit zo compleet mogelijk in en stuur het retour via onderstaand contactformulier of per e-mail naar info(at)zorgeloosvastgoed.nl

Werkbestand: Reactieformulier Architectuur ZV
Uiterste inzenddatum: 11 juni 2021