Consultatie informatiemodel koopovereenkomst

Inleiding

In het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed beogen we de consument centraal te zetten in alle fasen van het wonen, van aankoop tot verkoop en alles wat daarbij komt kijken. Daarin geven we de consument regie over zijn gegevens en werken we met partijen uit de vastgoedsector aan een afsprakenstelsel om door middel van betrouwbare informatievoorziening eerder duidelijkheid en zekerheid te bieden.

Het eerste struikelblok wat we met het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed aanpakken is de koopovereenkomst. Uit analyse blijkt dat dit (papieren) document in een gemiddeld aankoopproces van een woning tot wel zeven maal gekopieerd en verstrekt wordt aan allerlei partijen. Door dit document te ‘dataliseren’ en waar mogelijk op te bouwen uit brondata, zorgen we voor een betere klantbeleving en meer efficiëntie in de werkprocessen van partijen in de keten.

Informatiehuishouding binnen de vastgoedketen

Er wordt altijd al veel informatie uitgewisseld bij de aan- en verkoop van een woning, en vrijwel altijd tussen twee partijen. Bijvoorbeeld van verkoper naar makelaar, van Kadaster naar notaris en van koper naar bank. De consument dient bij elk ‘poortje’ veel en vaak dezelfde informatie aan te leveren. Tussen verschillende partijen zijn daarvoor inmiddels initiatieven met bilaterale afspraken en standaarden. Wat ontbreekt is de ‘satéprikker’ door al de ketenschakels heen, zodat wat aan het begin van de keten gebeurt herbruikbaar is voor het vervolg.

Binnen Zorgeloos Vastgoed heeft daarom de stelselcatalogus een centrale rol. Hierin spreken we gezamenlijke afspraken en standaarden af die ervoor zorgen dat ieders informatiehuishouding op elkaar is afgestemd, op de verschillende niveaus van inhoudelijk naar technisch. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Openbare consultatie informatiemodel

De initiatiefnemers van Zorgeloos Vastgoed hebben de eerste versie van het informatiemodel opgebouwd uit eigen kennis en kunde maar weten als geen ander dat het pas echt werkt wanneer het een gedragen standaard is waarin alle partijen van de keten zich kunnen vinden.

De standaard koopovereenkomst van NVM, VBO, VastgoedPro, Consumentenbond en VEH dient als basis voor dit informatiemodel. In deze fase is enkel de overeenkomst voor bestaande bouw beschikbaar. Eind 2021 zal ook de digitale koopovereenkomst voor appartementsrechten en nieuwbouw beschikbaar zijn.

Het informatiemodel beschrijft de datastructuur voor alle data die straks in de gedataficeerde koopovereenkomst worden opgenomen. Het informatiemodel hangt nauw samen met de taxonomie die de betekenis van alle concepten beschrijft. Bij alle dataelementen in het informatiemodel wordt voor de definitie en uitleg van de betekenis verwezen naar het overeenkomstige concept in de taxonomie. Het informatiemodel maakt zoveel mogelijk gebruik van al bestaande informatiemodellen, bijvoorbeeld van het Informatiemodel van de Kadastrale registratie (IMKAD) voor de beschrijving van de datastructuur voor onroerende zaken en zakelijke rechten daarop en van het informatiemodel van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor de beschrijving van de datastructuur van adressen.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om kennis te nemen van het informatiemodel en vragen u uw feedback en suggesties in te dienen. Nadat de consultatie is gesloten wordt alle feedback verwerkt en ontvangt u een terugkoppeling.

Het informatiemodel kunt u hier raadplegen.

U kunt voor het indienen van uw commentaar gebruik maken van onderstaand werkbestand. Vult u dit zo compleet mogelijk in en stuur het retour via onderstaand contactformulier of per e-mail naar info(at)zorgeloosvastgoed.nl

Werkbestand: Reactieformulier Informatiemodel Koopovereenkomst ZV
Uiterste inzenddatum: 30 april 2021