Vertrouwen
en duidelijkheid
tijdens alle fases
van het wonen.

Wanneer je een woning wilt kopen of een hypotheek afsluit wil je zo snel mogelijk duidelijkheid en zekerheid. Betrouwbare informatie over de woning en de financiering is daarvoor belangrijk. Verschillende partijen zoals makelaar, intermediair, geldverstrekkers, kadaster en notaris werken in Zorgeloos Vastgoed samen zodat je erop kunt vertrouwen dat je weet wat je koopt en dat je een passende financiering krijgt.

Na aankoop van een woning blijft de behoefte aan betrouwbare informatie bestaan. Denk aan de verduurzamingsopgave waar iedereen voor staat. Hoe energiezuinig is je huis? Wat kan je eraan doen om te
verduurzamen? Wat doet dat met de waarde van je woning en hoe kan je dat financieren? Kortom, weet je hoe je goed kan blijven wonen?

Bij verkoop van je woning wil je zo snel mogelijk zekerheid dat de koper te goeder trouw is en hij de financiering op tijd geregeld krijgt. Met betere informatie kunnen partijen in de vastgoedketen beter, sneller
en efficiënter werken. En uiteindelijk betekent dit meer duidelijkheid en zekerheid voor de woningeigenaar.

Missie

Wij bieden eigenaren van woningen duidelijkheid en zekerheid, doordat we met betrouwbare en gevalideerde gegevens eerder, beter en complete
informatie kunnen bieden voor de koper, verkoper, woning en financiering. In het initiatief ‘Zorgeloos Vastgoed’ werken NVM, KNB, HDN en Kadaster samen aan een betrouwbare informatievoorziening
in de vastgoedketen. We bieden de consument en branchegenoten informatie tijdens alle fases van het wonen: zoeken, kopen, wonen en verkopen.
De consument bepaalt met wie hij zijn gegevens deelt, op een veilige en betrouwbare manier. De ontvangende partij kan vertrouwen op  eenduidige en begrijpelijke informatie, die direct van de bron afkomstig is.

Samenwerken aan betrouwbare informatie

Alle bij wonen betrokken partijen hebben behoefte aan informatie. Nu wordt informatie meerdere keren opgevraagd, gecontroleerd en verwerkt. Dit leidt tot dubbel werk voor de consument en  branchegenoten. Ook bestaat het risico dat partijen uitgaan van verschillende informatie. Controles in de keten zorgen voor zekerheid in de afhandeling van vastgoedtransacties. Door de informatie vroeg in
het proces te controleren worden herstelactiviteiten later in het proces voorkomen.

Met Zorgeloos Vastgoed willen we door verdergaande samenwerking deze problemen oplossen. Dit doen we binnen het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed door de uitwisseling van informatie te standaardiseren. Ook geven we informatie eenduidig betekenis en leggen deze vast voor de gehele branche. Hierbij hebben consumenten en verantwoordelijke partijen de regie over het gebruik van de gegevens.

We ontwikkelen afspraken voor het uitwisselen van informatie over: de woning, de (toekomstig) bewoner en de financiering. Zo heb je goede informatie bij het zoeken, kopen, bewonen en verkopen van een woning. Maatschappelijke opgaven als verduurzaming en digitalisering zorgen voor kansen en uitdagingen in de vastgoedketen. Betrouwbare
informatievoorziening is van groot belang om deze opgaven aan te pakken. We ondersteunen dit met afspraken en standaarden voor informatieuitwisseling.

Hoe wordt Zorgeloos Vastgoed ontwikkeld?

Het programma Zorgeloos Vastgoed is een initiatief van een overkoepelende regiegroep, bestaande uit het Hypotheken Data Netwerk (HDN), het Kadaster, de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Met elkaar en voor elkaar werken we aan inzicht, regie, rechtszekerheid, efficiëntie, vertrouwen en veiligheid in de keten. Onder aansturing van
de regiegroep staan verschillende werkgroepen die invulling geven aan het afsprakenstelsel en de implementatie daarvan. Iedere branchegenoot is vrij om deel te nemen aan de werkgroepen om zo bij te dragen aan gezamenlijke afspraken en standaarden.